ข่าว

  • The history of weighing apparatus

    ประวัติความเป็นมาของเครื่องชั่งน้ำหนัก

    ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นเวลากว่า 4,000 ปีแล้วที่มีการสิ้นสุดของสังคมดึกดำบรรพ์ ในเวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนสินค้า แต่วิธีการวัดขึ้นอยู่กับการมองเห็นและการสัมผัสเป็นเครื่องมือวัดปรากฏครั้งแรกในประเทศจีนในสมัยราชวงศ์เซี่ย ...
    อ่านเพิ่มเติม